Enklare projekthantering

Förenkla din arbetsorder genom att använda Tickra.

Prova på kostnadsfritt i 30 dagar!

Prova på

Enklare projekthantering

Förenkla din arbetsorder genom att prova på Tickra kostnadsfritt i 30 dagar!

Funktioner


Projektering och uppföljning

Projekt- och uppgiftshantering

Tilldelning av uppgifter

Tidsregistrering med månadsuppföljning

Materialregistrering

Bildgallerier och filhantering för projekt

Användarhantering med rolltilldelning

Import och export av bl.a. artiklar och kunder

Skapande och hantering av fakturaunderlag

Rapporter

ÄTA-etiketter

Kalenderplanering

Projektering och uppföljning

Infotext

Projekt- och uppgiftshantering

Infotext

Tilldelning av uppgifter

Infotext

Tidsregistrering med månadsuppföljning

Infotext

Materialregistrering

Infotext

Användartilldelning och roller

Infotext

Import och export av bl.a. artiklar och kunder

Infotext

Skapande och hantering av fakturaunderlag

Infotext

Rapporter

Infotext

ÄTA-etiketter

Infotext

Kalenderplanering

Infotext

Projektering och uppföljning

Projekt- och uppgiftshantering

Tilldelning av uppgifter

Registrering av tid

Registrering av material

Bilder och filer

Användare med rolltilldelning

Import och export

Fakturaunderlag

Rapporter

ÄTA-etiketter

Kalenderplanering

Integrera med andra system

Löneunderlag

Kunder

Kunder

Artiklar

Artiklar

Fakturaunderlag

Fakturaunderlag

Integrera med andra system

Lön

Kunder

Kunder

Artiklar

Artiklar

Fakturor

Fakturor

Utför arbetet mobilt

Medarbetaren startar uppgiften på plats hos kunden och registrerar det material som förbrukas som en del av arbetet.
Vid arbetspassets slut registrerar medarbetaren tidsåtgången.

Utför arbetet mobilt

Medarbetaren startar uppgiften på plats hos kunden och registrerar det material som förbrukas som en del av arbetet.
Vid arbetspassets slut registrerar medarbetaren tidsåtgången.

Administrera användare, kunder, artiklar och fakturaunderlag

Koppla nya eller befintliga kunder till ett projekt. Kunden sparas direkt i kundregistret.
Artikelregistret förenklar registrering av använt material.
Skapa fakturor med hjälp av tid- och materialregistreringar.
Användare kan tilldelas olika roller för att ges olika rättigheter i systemet.
Tickra stödjer import och export av kunder och artiklar.

Projekt med uppgifter

Skapa snabbt och enkelt ett projekt med arbetsuppgifter.
Fördela arbetet genom att lägga till projektmedlemmar som tilldelas uppgifterna. Medarbetarna notifieras i sina telefoner om att nya projekt och uppgifter finns tillgängliga.

Projekt med uppgifter

Skapa snabbt och enkelt ett projekt med arbetsuppgifter.
Fördela arbetet genom att lägga till projektmedlemmar som tilldelas uppgifterna. Medarbetarna notifieras i sina telefoner om att nya projekt och uppgifter finns tillgängliga.