Version 2.2

Välkommen till ny version av Tickra fylld med nya funktioner!

Leverantörsfaktura

Utökning av leverantörsfakturan med flera poster som kan kopplas till olika kunder eller projekt. Posterna i leverantörsfakturan har numera också ett in och ett utpris (tidigare endast ett utpris) som kan beräknas med hjälp av ett påslag.

Din agenda

Uppgifter har utökats så att de numera har ett planerat startdatum och stoppdatum inklusive klockslag för att man skall kunna planera uppgifter till specifika dagar och tidpunkter. I översikten visas numera en lista över de kommande 7 dagarnas inplanerade arbetsuppgifter. Uppgiftslistningarna i webbapplikationen har också fått ett nytt uppdaterat utseende med bredare listning och mera information.

I iOS- och Android-apparna har ”Dina uppgifter” ändrats till att visa de kommande 7 dagarnas inplanerade arbetsuppgifter i likhet med översikten i webbapplikationen. Den visar även arbetsplatsens adress om den finns numera.

Tid och materialregistreringar

Tid och materialrapporterna i projektet är borttagna och ersatta med en gemensam vy för dessa. Fokus har bytts från enstaka registreringar till att det numera är grupperat på dag och sedan arbetsuppgift. Detta för att tydligare och enklare visa vilket arbete som är utfört en viss dag. Exporten till csv är dock densamma som tidigare och baseras på enstaka registreringar.

Fakturaunderlag

Uppdaterat knapparna för att lägga till kostnader i underlaget med siffror som indikerar om det finns kostnader att lägga till i underlaget.

Uppgiftslistan

Lagt till möjligheten att filtrera på ”Ingen användare”.

Kontakta oss

Om ni har några frågor och funderingar så tveka inte att kontakta oss – vi är beredda att hjälpa till. Se kontaktinformation längst ned i menyn under ”Hjälp”.

Med vänlig hälsning

// Tickra-teamet