Version 2.6

Artikelregister med in- och utpriser Tidigare fanns det bara ett inpris på artiklarna i artikelregistret. Detta är nu utökat med möjligheten att även lagra utpriser. Utpriserna kommer automatiskt användas vid fakturering. Inpriserna kommer fortsatt att användas i de olika rapporter som summerar interna kostnader. Tidsregistrering med tjänsteartikel För att underlätta fakturering och kostnadsuppföljning i projekten […]

Läs mer