Positionering

Nu finns positionering i Tickra!

Position på uppgift

Se arbetsplats och alla statusförändringar som skett på uppgift i en kartvy.

 

Kontroll av position vid stämpling i personalliggare

Om det finns en arbetsplats angiven finns möjligheten att kontrollera om stämplingar skett i närheten av arbetsplatsen eller inte.

 

De nya funktionera aktiveras under inställningar av en administratör som har rättigheter att ändra inställningar.

Vi har även utfört generella förbättringar och felkorrigeringar.