Rapportera körsträcka

Nu går det att rapportera körsträcka i Tickra.

Körsträcka kan användas som grund för ersättning om man t.ex. använder egen bil eller förmånsbil i tjänsten.

Den rapporterade sträckan kan också användas för att automatisk skapa en materialrapport om det ska faktureras.

 

Funktionen aktiveras av en administratör under menyalternativet Inställningar -> Körsträcka.

 

Biltyper

Konfigurera de biltyper som är aktuella för er.

Biltyperna kan knytas till en artikel som kan användas för automatisk materialregistrering på projektet eller uppgiften.

Det går också att ange om biltypen ska vara berättigande till ersättning eller inte.

 

Registreringar

Följ upp registreringar som gjorts på ett projekt eller en uppgift.

 

Uppföljning av ersättningsberättigade körsträckor i tidrapporten kommer att finnas tillgängligt i nästa version.

 

Om ni har några frågor och funderingar så tveka inte att kontakta oss – vi är beredda att hjälpa till.
Se kontaktinformation längst ned i menyn under ”Hjälp”.

Med vänlig hälsning

// Tickra-teamet