Export till Visma Lön

Exportera tidrapporter

Nu finns möjligheten att exportera anställdas tidarapporter. Exporten genererar en fil som kan läsas in vid lönekörning i Visma Lön.

Funktionen är tillgänglig för administratörer med tillägget ”Tid”. För att komma igång med funktionen läs intruktionerna under avsnittet ”Hjälp”.