Tidförslag vid tidrapportering

Vid tidrapportering föreslås nu kvarvarande tid på vald dag från abetstidsschemat. Saknas arbetstidsschema förslås kvarvarande tid från en arbetsdag på 8 timmar.

Webb

Tidförslag Web

Klient

Tidförslag Client