Klarmarkering av dagar

I klienten finns det nu möjlighet att klarmarkera enskilda dagar. Klarmarkerade dagar visualiseras med grön färg i tidarket.

Klarmarkerade på webben

När du klarmarkerat alla schemalagda arbetsdagar i en månad/period så får du frågan om du vill attestera månaden/perioden. Detta gör att ni kan kontrollera och attestera era tidrapporter direkt via mobil-appen.

Klarmarkerade dagar i appen