Påminnelse vid början/slut på arbetsdagen

Nu går det att skicka ut påminnelser innan arbetsdagen startar respektive slutar

Påminnelse vid start och slut av arbetsdagen

Inställning för att aktivera påminnelser samt ställa in tid för när arbetsdagen ska börja respektive sluta görs under Notifieringar i Inställningar.