Mail när ett projekt närmar sig sin uppskattade tid

När ett projekt närmar sig sin uppskattade tidsåtgång är det nu möjligt att få ett mail som uppmärksammar det. Mailet går ut till projektledaren för projektet när det har rapporterats t.ex. 75% av den uppskattad tidsåtgången.

Inställningar för notifieringar

Utskicket går endast ut för pågående projekt som har en uppskattad tidsåtgång och skickas endast en gång. Projektledare kan stänga av mailutskick under ”hantera mitt konto”.

Funktionen är aktiverad som standard.