Klarmarkering av dagar

I klienten finns det nu möjlighet att klarmarkera enskilda dagar. Klarmarkerade dagar visualiseras med grön färg i tidarket. När du klarmarkerat alla schemalagda arbetsdagar i en månad/period så får du frågan om du vill attestera månaden/perioden. Detta gör att ni kan kontrollera och attestera era tidrapporter direkt via mobil-appen.

Läs mer


Export till Visma Lön

Exportera tidrapporter Nu finns möjligheten att exportera anställdas tidarapporter. Exporten genererar en fil som kan läsas in vid lönekörning i Visma Lön. Funktionen är tillgänglig för administratörer med tillägget ”Tid”. För att komma igång med funktionen läs intruktionerna under avsnittet ”Hjälp”.

Läs mer


Underlag för bilersättning

Nu finns rapporterad körsträcka för ersättningsberättigande biltyper i tidrapporten. Följ upp registreringar för varje biltyp per dag och summerat för hela månaden. Detta kan sedan användas som underlag för att betala ut bilersättning.   För att använda funktionen behöver ersättningsberättigande biltyper skapas. Se föregående nyhet för mer information om att rapportera körsträcka.  

Läs mer


Rapportera körsträcka

Nu går det att rapportera körsträcka i Tickra. Körsträcka kan användas som grund för ersättning om man t.ex. använder egen bil eller förmånsbil i tjänsten. Den rapporterade sträckan kan också användas för att automatisk skapa en materialrapport om det ska faktureras.   Funktionen aktiveras av en administratör under menyalternativet Inställningar -> Körsträcka.   Biltyper Konfigurera […]

Läs mer