I den senaste versionen av Tickra har vi städat upp bland tid, material och körsträcka. Både vad gäller hur det registreras och hur det presenteras för uppföljning.

Formulären för att registrera har blivit förenklade och bättre anpassade till det sätt man gör sina registreringar på.

Alla typer av registreringar har fått ett ansiktslyft när man följer upp dem i ett projekt eller en uppgift. Mer enhetligt och lättöverskådligt.

Körsträcka har brutits ut till en helt egen typ av registrering som nu är fristående från material som tidigare behövdes för att kunna fakturera körsträckan.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om de nya funktionerna.

Kategorier: Nyheter