Nu hamnar fakturerade uppgifter nederst i listan med projektets uppgifter.
Avslutade uppgifter läggs överst följt av pågående och nya. 
Det går också att sortera på status, löpnummer och senast ändrad.
När en uppgift är fakturerad döljs den för användarna i appen.

Kategorier: Nyheter